Tilskud til varmepumper - Alt, hvad der er værd at vide

Tilskud til varmepumpe er en unik mulighed for at få økonomisk støtte til anskaffelse af en varmepumpe. Tilskuddet til varmepumpe er et beløb, du har mulighed for at få, når du investerer i en varmepumpe til din bolig.

Mange folk, som ønsker at anskaffe sig en varmepumpe, er ofte ikke klar over, at der er mulighed for finansiel støtte til anskaffelsen. Regeringen har vedtaget et tiltag, som siger, at for at Danmark kan nedjustere CO2-udslippet, vil der blive tilbudt økonomisk støtte til forbrugere, som ønsker at energirenovere sin bolig. På denne måde er det også muligt at få tilskud til varmepumper.

Meningen med at yde tilskud til varmepumpe er, at danskerne skal have økonomisk opbakning, så vi sammen kan nedjustere det samlede CO2-udslip i Danmark. Varmepumpe tilskud er derfor en mulighed, som Energitilskud.net i høj grad mener, bør udnyttes. Der er dog visse krav, du skal overholde, før du kan få tilskud til varmepumpe.

tilskud til varmepumpe

Energitilskud varmepumpe - Hvordan er processen?

Når du skal ansøge om energitilskud til varmepumpe, er der som nævnt en proces, som du skal følge. Inden du kontakter en håndværker og beder om tilbud på en varmepumpe, er det vigtigt, at du starter processen med at ansøge om energitilskud til varmepumpe. Hvis du først ansøger om varmepumpe tilskud, efter du har indhentet tilbud på varmepumpe, har du ikke mulighed for at få tilskud til varmepumpe.

Det kan være en god idé at tage kontakt til flere forskellige energiselskaber. Der kan nemlig være forskel på, hvor meget de forskellige selskaber tilbyder i tilskud. Herefter kan du indsende din ansøgning om energitilskud til varmepumpe, hvilket oftest gøres via selskabets hjemmeside. Herefter vil din ansøgning forhåbentlig blive godkendt, hvorefter du indgår en skriftlig aftale med energiselskabet.

Da din ansøgning om tilskud til varmepumpe nu er godkendt, kan du begynde at kigge efter tilbud fra håndværkere. Når du har fundet det rette tilbud, kan du herefter påbegynde energirenoveringen. Det er dog vigtigt, at du sørger for at få indsamlet information for dokumentationen.

Du skal nu indsende dokumentationen for håndværkerarbejdet til energiselskabet. Hvis håndværkeren, som du har samarbejdet med, har et samarbejde med et energiselskab, vil det oftest være håndværkeren, som står for dette. Herefter vil beløbet blive udbetalt til din konto eller fratrukket den faktura, som du modtager fra håndværkeren.

Luft til luft varmepumpe tilskud

Hvis du ønsker at indhente varmepumpe tilskud, er der mulighed for tilskud til forskellige typer af varmepumper. Luft til luft varmepumpe tilskud er naturligvis også en mulighed. I det følgende kan du læse mere om, hvordan tilskud til luft til luft varmepumpe fungerer.

En luft til luft varmepumpe kan være en fordel for dig, som ønsker at nedjustere din varmeregning. En luft til luft varmepumpe kan både fungere godt som primær opvarmningsform eller som supplering til en anden energikilde.

Luft til luft varmepumpe tilskud fungerer på samme måde, som ved andre opvarmningsformer. Dog vil det tilskud, du kan få, ikke være lige så stort, som ved tilskud til luft til vand varmepumpe. Grunden til dette er, at det beløb du får, bliver beregnet ud fra kWh, som du sparer, hvilket er højere ved en luft til vand varmepumpe.

Dog vil en luft til vand varmepumpe også være dyrere i anskaffelsespris og det er dermed ikke ud fra regnestykket om tilskud til varmepumpe, at man bør træffe valget, hvorvidt det skal være en luft til luft varmepumpe eller en luft til vand varmepumpe. En luft til luft varmepumpe er i høj grad også effektiv til eksempelvis sommerhus.

Luft til vand varmepumpe tilskud

På samme måde som med luft til luft varmepumpe, er det også muligt at få luft til vand varmepumpe tilskud. Forskellen på disse to varmepumper er, som tidligere nævnt, at du ved luft til vand med stor sandsynlighed vil få større tilskud til varmepumpe.

Grunden til dette er, at du ved en luft til vand varmepumpe vil have en større besparelse målt på kWh, hvilket vil påvirke tilskuddet. Dog vil anskaffelsesprisen være højere og vil på den korte bane derfor ikke kunne betale sig.

På den lange bane derimod, vil en luft til vand varmepumpe ofte have lavere omkostningerne, da den er billigere i drift. Derudover kan den også give varmt brugsvand, hvor en luft til luft varmepumpe kun kan give opvarmning eller aircondition.

Energitilskud til varmepumpe - Hvorfor dette?

Grunden til, at det er muligt at indhente energitilskud til varmepumpe er, at det er besluttet, at Danmarks samlede energiforbrug skal nedbringes. Derfor er det blevet besluttet, at der skal ydes støtte til de danskere, som ønsker at tage del i denne proces.

Det store mål er, at al energiforsyning i Danmark 2050 skal være omstillet til vedvarende energi. Derudover er der opsat et delmål, som indeholder en masse aktiviteter, som hver især bidrager til reduktion af CO2-udslippet. Forventningerne til dette er, at CO2-udslippet skal være reduceret med 34% siden år 1990 og med 12% siden år 2006.

Tilskud til varmepumpe er dermed en måde at opfordre danskerne til at investere i grønne energikilder. Energitilskud.net hjælper dig igennem processen, hvis du ønsker at ansøge om tilskud til varmepumpe. Ved at få tilskud minimerer du samtidig behovet for at gældsætte dig ved at optage et lån som finansieringskilde.