Sammenlign priser på vedvarende energi
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Få op til 4 tilbud her Grøn energi - Få op til 4 gratis tilbud på grønne energiløsninger
Det tager kun 2 minutter.
Det tager kun 2 minutter.
Spar tid
Spar tid
Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge
Spar penge
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Omtale og
anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius (1)
Energitjenesten
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 04 marts 2022

Energitilskud 2022 - Guide, regler og rådgivning

Nyt om tilskud fra Bygningspuljen

Bygningspuljen er lukket.

Vi opdaterer siden, når der er nyt om tilskudspuljen igen til efteråret. Du kan læse mere i vores indlæg her: Tilskud til energibesparelser, eller du kan klikke dig videre til Sparenergi.dk.

Indtil 31. marts 2022 har du stadig mulighed for at få håndværkerfradrag.

Med de høje priser på gas, olie og el kan det give mening at forbedre din bolig - selv uden tilskud og håndværkerfradrag.

Tilskud til energiforbedringer

Et energitilskud er en økonomisk støtteordning, der gør det mere fordelagtigt for boligejere og virksomheder at vælge eller skifte til grønne og energibesparende energiløsninger. Du kan få økonomisk støtte på forskellige måder eksempelvis via et tilskud blandt andet ved konvertering fra olie- og gasfyr til luft til vand varmepumpe og jordvarme eller ved et fradrag som du kan få ved forskellige håndværksydelser.

Dette er naturligvis vigtig information for brugere af GreenMatch.dk, da vi kan hjælpe forbrugere og erhvervsdrivende med at indsamle tilbud på energiløsninger, der er omfattet af de forskellige energitilskuds- og fradragsordninger.

Derfor vil vi med denne guide komme omkring alt, hvad du skal vide i forbindelse med energitilskud: hvilke tilskud der findes, hvad du kan få tilskud til, hvor meget du kan få og hvordan du ansøger.

Vil du direkte til afsnittet om, hvordan du ansøger om energitilskud klik her.

Hvad er energitilskud?

Energitilskud er, som ordet indikerer, et økonomisk tilskud, du kan få, når du handler udvalgte energivenlige løsninger til din bolig eller udskifter en fossil varmekilde med udvalgte, nye og energibesparende løsninger.

Dette økonomiske incitament skal motivere private boligejere og virksomheder til at reducere deres CO2-forbrug, og det er en del af Regeringens plan for at nedsætte CO2-udslippet.

Du kan derfor som boligejer ansøge om energitilskud, inden du går i gang med en energirenovering og spare mange penge på din grønne investering. Når du energiforbedrer din bolig gavner du både din økonomi, klimaet og værdien af din bolig.

Bygningspuljen og energitilskud 2022

Som en del af Danmarks klimaplan har Regeringen og partierne bag afsat 2,3 mia. kr. til udfasning af olie- og gasfyr og udrulning af fjernvarme og varmepumper. I aftalen beskrives tiltag, der skal fremskynde omstillingen i danske husstande fra energitunge varmekilder til klimavenlige alternativer.

Klimaminister, Dan Jørgensen Nu bliver det lettere og billigere for danskerne at skifte fra sort til grøn varme. Olie- og gasfyr skal skiftes ud med varmepumper, der kører på grøn strøm og flere skal på fjernvarmenettet. Jeg vil gerne takke partierne for gode og konstruktive forhandlinger. Vi har lavet en god aftale, der gør en reel forskel for klimaet

Til den såkaldte Bygningspulje, hvorfra danskerne kan få tilskud til deres energiforbedringer, er der afsat 1,3 mia. kr. fra år 2021. Den samlede aftale forventes at reducere CO2-udledningerne med 700.000 ton i 2030 samt erstatte op mod 70.000 oliefyr og 170.000 gasfyr med energieffektive varmekilder.

Du kan læse hele Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse om klimavenlig varme til danskerne her: Bred aftale om klimavenlig varme til danskerne.

Hvilke tilskud og fradrag findes der?

Du kan få økonomisk støtte ved hjælp af:

I dette indlæg vil vi beskrive energitilskuddet og håndværkerfradraget.

Du kan ikke både få energitilskud og håndværkerfradrag til det samme projekt

Husk, at det ikke er muligt at kombinere tilskudsordningen med håndværkerfradraget. Du skal derfor undersøge, hvilken ordning det bedst kan betale sig for dig at benytte dig af.

Har du brug for yderligere finansiering til energivenlige løsninger, kan du overveje at undersøge dine lånemuligheder. Du kan forbedre dine lånemuligheder ved at samle dine lån med et samlelån.

Energitilskud via Bygningspuljen

Det nye tilskud, også kaldet tilskud via Bygningspuljen, åbnede for ansøgninger første gang 15. oktober 2020 og har helt erstattet den gamle tilskudsordning, hvor du skulle søge igennem energiselskaberne, da denne udløb ved udgangen 2020.

Herunder kan du blive klogere på, hvilke energiforbedringer du kan søge tilskud til, og hvad forudsætningerne er. Hvor meget du kan få i støtte afhænger af din energirenovering, men der er tale om tilskud der dækker op til 20% af prisen.

1 1: Udvendig isolering af ydervæg (ikke hulmur)
For at få dette tilskud skal ydervæggen før arbejdet påbegyndes have en U-værdi, der ikke er lavere end 0,21 W/m²K og efter arbejdet er udført højest have en U-værdi på 0,18 W/m²K.
2 2: Efterisolering af tag og loft
For at få dette tilskud skal loft- og tagkonstruktioner (skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag) før arbejdet påbegyndes have en U-værdi ikke lavere end 0,14 W/m²K og efter arbejdet er udført højest have en U-værdi på 0,12 W/m²K.
3 3: Isolering af terrændæk
For at få dette tilskud skal terrændækket før arbejdet påbegyndes have en U-værdi ikke lavere end 0,12 W/m²K og efter arbejdet er udført højest have en U-værdi på 0,10 W/m²K
4 4: Jordvarme
For at få dette tilskud skal du skifte fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme til jordvarme. Derudover må din bygning ikke kunne tilkobles fjernvarme hverken eksisterende eller besluttet udlagt. Herudover skal skiftet være til en eldrevet varmepumpe med energimærkning A++ eller A+++, som kan producere varme til rumopvarmning og varmt brugsvand. Endelig skal installationen foretages af en VE-certificeret installatør.
5 5: Luft til vand varmepumpe
For at få dette tilskud skal du skifte fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme til luft til vand varmepumpe. Derudover må din bygning ikke kunne tilkobles fjernvarme hverken eksisterende eller besluttet udlagt. Herudover skal skiftet være til en eldrevet varmepumpe med energimærkning A++ eller A+++, som kan producere varme til rumopvarmning og varmt brugsvand. Endelig skal installationen foretages af en VE-certificeret installatør.
New Energy Grant

Det gamle tilskud via energiselskaberne

Ved udgangen af 2020 udløb den gamle tilskudsordning, som udsprang af energispareordningen. I den nye tilskudsordning er der ikke støtte til solceller og hulmursisolering.

Den gamle tilskudsordning var opbygget på en måde, så de fleste energirenoverende tiltag kunne give tilgang til tilskud. Derudover afhang størrelsen på tilskuddet af, hvor meget energi du ville spare med dit energibesparende tiltag, hvad du får lavet samt hvilket energiselskab du søger hos. Alt det er lavet om i den nye energitilskudspulje, hvilket vi beskriver i dette indlæg.

Håndværkerfradrag

Du kan indtil 1. april 2022 få fradrag på visse service- og håndværksydelser i hjemmet via SKAT. Du skal oplyse om håndværkerfradraget i din forskudsopgørelse. Efter du har fulgt vejledningen, vil dit berettigede beløb automatisk blive overført til din årsopgørelse.

Hvem kan få tilskud?

For energitilskud via Bygningspuljen gælder det, at alle bygningsejere kan søge tilskud til gennemførelse af energiforbedringer i bygninger til helårsbeboelse for at opnå energibesparelser og -effektiviseringer såvel som reduktioner i fossile brændstoffer.

Hvem der kan få tilskud deles op i to kategorier:

 • Private bygningsejere
 • Virksomheder

Der er krav om, at bygningen skal være energimærket med en mærkning, der ikke er ældre end oktober 2012. Konvertering til luft til vand varmepumpe og jordvarme er dog undtaget dette. Hvis du skal bruge energimærkningen som dokumentation til ansøgning af energitilskud, kan du også få tilskud til at få energimærket boligen.

For håndværkerfradraget gælder det, at alle personer over 18 år kan få fradrag for udvalgte håndværks- og serviceydelser i bygninger til helårsbeboelse såvel som fritidsboliger.

Bemærk: Energitilskud kun gyldigt for helårsboliger

Bygningen skal i Bygnings- og Boligregistret være anført som helårsbolig for at kunne få energitilskud. DDet vil sige, at du ikke kan få tilskud til tiltag i dit sommerhus, hvis det ikke har helårsstatus. Her kan du dog få håndværkerfradrag.

Energitilskud til erhverv

Den 18. januar 2021 blev der åbnet op for første ansøgningsrunde til Energistyrelsens erhvervstilskud. Tilskuddet giver virksomheder mulighed for at få dækket op til 50% af deres grønne investering.

I alt er der afsat 175 mio. kr. i denne første ansøgningsrunde af i alt 5. Virksomheder kan søge erhvervstilskuddet frem til 1. februar 2021, hvor der midlertidigt lukkes for ansøgninger, indtil næste ansøgningsrunde åbner.

Energitilskud til erhverv

Erhvervspuljen har 5 åbninger i 2022, hvor virksomheder kan søge om erhvervstilskud.

Indhent dine tilbud på grønne energiløsninger her på GreenMatch.dk og bliv klar til, når puljen åbner.

Hvad kan jeg få energitilskud og fradrag til?

Ved energitilskuddet kan du kan få tilskud til forskellige former for isolering, luft til vand varmepumpe og jordvarme, optimering af boligens drift og energimærkning.

Ved håndværkerfradraget kan du få fradrag for både serviceydelser såsom rengøring og børnepasning og håndværksydelser såsom energibesparende tiltag og klimasikring.

Se oversigten herunder:

Hvilke fradrag findes der?
Serviceydelser dækker  Håndværksydelser dækker
Almindelig rengøring Energibesparelser
Vinduespudsning Energiforsyning
Børnepasning Klimasikring
Almindeligt havearbejde Udvendigt malerarbejde
Rensning eller vask af tæpper Afmontering af brændeovn
Aflevering og afhentning af børn Radonsikring
Græsslåning og klipning af hæk Bredbånd og tyverialarm

Som du kan se, overlapper energitilskuddet og håndværkerfradraget flere tiltag. Her skal du dog være opmærksom på, at du ikke både kan få energitilskud og håndværkerfradrag på det samme projekt. Derfor bliver du nødt til at overveje, om det giver bedst mening at søge om tilskud eller angive håndværkerfradrag i din forskudsopgørelse.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Hvor meget du kan få i tilskud afhænger af, hvad du søger tilskud til. Ordningen er bygget op om en model, der hedder: større energibesparelser giver større tilskud. Tilskuddene er fastsat med udgangspunkt i markedspriserne for de forskellige tiltag. Derudover må tilskuddet ikke udgøre mere end 20 % af markedspriserne.

Jordvarme er den løsning, der er den dyreste investering, og derfor er det også den løsning, hvor du kan få det største tilskud. Både tilskuddet til jordvarme og luft til vand varmepumpe beregnes på baggrund af arealet på din bolig. Det vil sige, at jo større løsning du har brug, jo mere kan du få i tilskud.

Isolering beregnes på baggrund af arealet, der skal isoleres samt hvilken type isoleringsopgave der er tale om.

Herunder har vi opstillet tabeller, der viser, hvor meget du får i tilskud ved hvert enkelt produkt.

Luft til vand varmepumpe tilskud

Du kan se tilskudssatserne for luft til vand varmepumpe herunder:

Luft til vand varmepumpe tilskud
Opvarmet areal Markedspris pr. stk. Tilskud A++ mærket pr. stk. Tilskud A+++ mærket pr. stk.
Under 75 m2 85.000 kr. 13.000 kr. 17.000 kr.
75 m2 - 100 m2 87.000 kr. 13.000 kr. 17.000 kr.
101 m2 - 150 m2 94.000 kr. 14.100 kr. 19.000 kr.
151 m2 - 200 m2 102.000 kr. 15.000 kr. 20.000 kr.
201 m2 - 250 m2 111.000 kr. 17.000 kr. 24.000 kr.
251 m2 - 300 m2 119.000 kr. 18.000 kr. 24.000 kr.
Over 300 m2 124.000 kr. 19.000 kr. 25.000 kr.

Tilskud til jordvarme

Du kan se tilskudssatserne for jordvarme herunder:

Tilskud ved konvertering til jordvarme
Opvarmet areal Markedspris pr. stk. Tilskud A++ mærket pr. stk. Tilskud A+++ mærket pr. stk.
Under 75 m2 109.000 kr. 16.000 kr. 22.000 kr.
75 m2 - 100 m2 111.000 kr. 17.000 kr. 22.000 kr.
101 m2 - 150 m2 118.000 kr. 18.000 kr. 24.000 kr.
151 m2 - 200 m2 127.000 kr. 19.000 kr. 25.000 kr.
201 m2 - 250 m2 137.000 kr. 21.000 kr. 27.000 kr.
251 m2 - 300 m2 146.000 kr. 22.000 kr. 29.000 kr.
Over 300 m2 151.000 kr. 23.000 kr. 30.000 kr.

Tilskud til isolering

Du kan også få tilskud til isolering. Størrelsen på tilskuddet afhænger af typen af isolering og markedsprisen. Se alle tilskud til isolering herunder.

Tilskud til udvendig isolering af massiv ydervæg
Areal Markedspris kr./m2 Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2 2.100 kr. 310 kr.
Pr. m2 udover 200 m2 1.700 kr. 250 kr.
Tilskud til udvendig isolering af let ydervæg
Areal Markedspris kr./m2 Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2 530 kr. 80 kr.
Pr. m2 udover 200 m2 420 kr. 60 kr.
Tilskud til efterisolering af uudnyttet tagrum
U-værdi opgivet i energimærkningen [W/m2 K] Markedspris kr./m2 Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2 Pr. m2 udover 200 m2 Pr. m2 til og med 200 m2 Pr. m2 udover 200 m2
U-værdi >=0,30 440 kr. 350 kr. 70 kr. 50 kr.
0,20 <= U-værdi< 0,30 390 kr. 310 kr. 60 kr. 50 kr.
0,14 <= U-værdi< 0,20 260 kr. 210 kr. 40 kr. 30 kr.
Tilskud til efterisolering af udnyttet tagrum
U-værdi opgivet i energimærkningen [W/m2 K] Markedspris kr./m2 Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2 Pr. m2 udover 200 m2 Pr. m2 til og med 200 m2 Pr. m2 udover 200 m2
U-værdi >=0,30 600 kr. 480 kr. 90 kr. 70 kr.
0,20 <= U-værdi< 0,30 550 kr. 440 kr. 80 kr. 70 kr.
0,14 <= U-værdi< 0,20 320 kr. 260 kr. 50 kr. 40 kr.
Tilskud til efterisolering af fladt tag
U-værdi opgivet i energimærkningen [W/m2 K] Markedspris kr./m2 Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2 Pr. m2 udover 200 m2 Pr. m2 til og med 200 m2 Pr. m2 udover 200 m2
U-værdi >=0,30 560 kr. 450 kr. 80 kr. 70 kr.
0,20 <= U-værdi< 0,30 460 kr. 370 kr. 70 kr. 60 kr.
0,14 <= U-værdi< 0,20 340 kr. 270 kr. 50 kr. 40 kr.
Tilskud til efterisolering af terrændæk
Areal Markedspris kr./m2 Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2 760 kr. 110 kr.
Pr. m2 udover 200 m2 610 kr. 90 kr.
Tilskud til udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
Areal Markedspris kr./m2 Tilskud kr./m2
Pr. m2 til og med 200 m2 2.300 kr. 340 kr.
Pr. m2 udover 200 m2 1.800 kr. 270 kr.

Hvor meget kan jeg få i fradrag?

Ved serviceydelser kan du få fradrag op til 6.200 kr. pr. person over 18 år i husstanden. Ved håndværksydelser kan du få fradrag op til 12.900 kr. pr. person over 18 i husstanden i første kvartal af 2022.

Du skal huske, at du skal betale dine regninger elektronisk eksempelvis ved hjælp af dankort, mobilepay eller regning via netbank. Det skal du, fordi du skal bruge kvitteringen for betalingen som dokumentation, når du angiver håndværkerfradrag.

Hvilke krav og vilkår er der ved tilskud?

Der er en række vilkår i forbindelse med ansøgningen af tilskud til energiforbedringer. For det første skal du kunne dokumentere “før-situationen” (altså før du får udført dit energiforbedrende tiltag) med en energimærkning. Har du ikke energimærkning på din bolig, kan du også få tilskud til dette.

Kravet om energimærkning gælder dog ikke, hvis du skal konvertere fra olie- gasfyr, elvarme eller biokedel til luft til vand varmepumpe eller jordvarme.

For det andet skal din bolig eller bygning være registreret som helårsbeboelse. Det betyder, at du ikke kan søge tilskud til energiforbedrende tiltag i dit sommerhus, hvis det er angivet som fritidshus. Her har du dog mulighed for at få håndværkerfradrag.

Derudover må du ikke starte projektet før, du har fået tilsagn om tilskud. Og endelig må du ikke få anden offentlig, økonomisk støtte i forbindelse med projektet. Heller ikke håndværkerfradrag.

Disse krav skal du være opmærksom på ved energitilskud:
 • Din bygning skal være registreret som helårsbeboelse.
 • Du må ikke begynde projektet, før du har fået tilsagn.
 • Du må ikke få anden offentlig, økonomisk støtte.

Hvilke krav og vilkår er der ved håndværkerfradrag?

For at være berettiget håndværkerfradrag, skal du benytte dig af en af de gældende ydelser. Derudover skal du være skattepligtig i Danmark og myndig. Du skal betale regningen elektronisk og kunne dokumentere det udførte arbejde enten med en faktura eller en skriftlig erklæring.

Du kan ikke få fradrag på en ydelse, hvor du har modtaget anden støtte. Eksempelvis kan du ikke både få energitilskud til jordvarme og samtidig få håndværkerfradrag for montørens arbejdstid. Du kan heller ikke få fradrag for en ydelse, som er udført af en person, der bor i husstanden.

Du kan både få fradrag for ydelser i bolig med helårsstatus og sommerhuse, men det er ikke muligt at få håndværkerfradrag ved nybyggeri. Vil du læse mere om kravene, har SKAT beskrevet det her: Generelle betingelser ved håndværkerfradrag.

Typiske fejl ved ansøgning til energitilskud og håndværkerfradrag

Når du ansøger om energitilskud eller håndværkerfradrag, er det vigtigt, at du følger den nedenfor nævnte procedure for, hvordan du søger. Det er afgørende for, om du kan få tilsagn til energitilskud og at håndværkerfradraget bliver godkendt.

Husk ved håndværkerfradrag
 • Du skal betale elektronisk.
 • Du kan ikke få fradrag for arbejde, der er udført af personer, der bor i boligen.
 • Du skal angive håndværkerfradraget i din forskudsopgørelse.
Husk ved energitilskud
 • Du må ikke have påbegyndt projektet eller arbejdet.
 • Du må ikke have købt materialer ind på forhånd.
 • Du skal indsende al dokumentation, efter projektet er færdiggjort.

Hvordan ansøger jeg om energitilskud?

Proceduren for at ansøge om energitilskud er blevet mere simpel med den nye ordning. Det er nu dig, som privatperson eller virksomhed som skal ansøge om tilskuddet og ikke den udførende installatør.

Du ansøger på Energistyrelsens hjemmeside via Sparenergi.dk. Proceduren indebærer tre trin:

 1. Først ansøger du om tilsagn om energitilskud.
 2. Dernæst indhenter du tilbud og udfører det energibesparende tiltag.
 3. Til sidst ansøger du om udbetaling af energitilskud.

Saadan-soeger-du-om-tilskud

Hvordan får jeg håndværkerfradrag?

For at søge om håndværkerfradrag bør du først tage kontakt til en relevant håndværker, som kan udføre et relevant tiltag. Eksempelvis opsætning af solceller eller hulmursisolering. Denne håndværker skal være momsregistreret samt have et gyldigt CVR-nummer for, at du kan få fradrag.

Herefter er det vigtigt, at du gemmer fakturaer og kvitteringer, så du kan indberette fradraget på SKATs hjemmeside.

Du angiver dit håndværkerfradrag ved at logge ind på TastSelv med dit NemID. Herefter skal du vælge din forskudsopgørelse. Dernæst trykker du på lommeregneren ud for “Håndværkerfradrag”. Når du følger de angivne steps, bliver beløbet automatisk tilføjet til din årsopgørelse.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor store er tilskudssatserne?

Tilskudssatserne varierer i forhold til, hvilket energiforbedrende projekt du ønsker at udføre og omfanget af opgaven. Se herunder:

Energiløsning Tilskud
Varmepumpe 13.000 - 25.000 kr.
Jordvarme 16.000 - 34.000 kr.
Isolering 30 - 400 kr./m2

Du kan finde flere informationerne om, hvor store tilskuddene er her: Tilskudssatser 2021 - Grønne energiløsninger.

Hvornår kan jeg sende min ansøgning afsted?

Bygningspuljen åbner igen d. 16. marts 2022 kl. 10:00. Husk at forberede din ansøgning grundigt for at forbedre dine chancer for at få tilsagn til tilskud.

Bygningspuljen løber frem til 2026.

Hvordan får jeg tilskud til energiforbedringer?

Du skal igennem tre steps for at få tilskud.

 1. Først skal du indhente tilbud - Når du undersøger markedet, finder du ud af, hvilke løsning der er den mest optimale for din bolig.
 2. Få tilsagn - Udarbejd din ansøgning og få tilsagn om tilskud.>/li>
 3. Få udbetalt tilskuddet - Når projektet er fuldført, kan du ansøge om at få udbetalt dit tilskud,

OBS. Der er en række forhold og vilkår, du skal være opmærksom på. Find alle informationer: hvordan du søger energitilskud.

Hvilke tiltag kan jeg få tilskud til?

Det er muligt at få tilskud til følgende forbedringer:

 • Varmepumpe - Luft til vand
 • Jordvarme
 • Isolering
 • Udskiftning af vinduer og døre.
Hvor ansøger jeg om tilskud?

Når du har fundet ud af, hvilken grøn forbedring, du ønsker at udføre, skal du udarbejde en ansøgning og sende den afsted her:

Energistyrelsens ansøgningsportal.

Hvem kan få tilskud?

Det er kun muligt at søge tilskud til forbedringer i helårsboliger. Derudover skal du være officiel ejer af bygningen på udbetalingstidspunktet.

Du kan både få tilskud som privatperson, forening og virksomhed.