Sammenlign priser på vedvarende energi
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Få op til 4 tilbud her Grøn energi - Få op til 4 gratis tilbud på grønne energiløsninger
Det tager kun 2 minutter.
Det tager kun 2 minutter.
Spar tid
Spar tid
Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge
Spar penge
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Omtale og
anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius (1)
Energitjenesten
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 15 september 2022

Energitilskud 2023 - Guide til Bygningspuljen

Tilskud til energiforbedringer

Du kan få tilskud til energiforbedringer i din bolig via Bygningspuljen, som åbner to gange om året. Du kan få dækket op til 20% af markedsprisen på det eller de energiforbedrende tiltag, som du ønsker at få lavet.

Det er meget fordelagtigt, at du f.eks. kan søge om tilskud til varmepumpe og således få økonomisk støtte til at få opsat en luft til vand varmepumpe eller jordvarme.

I dette indlæg vil vi derfor vende alt, du skal vide for at blive i stand til at søge om energitilskud via Bygningspuljen.

1 1: Udvendig isolering af ydervæg (ikke hulmur)
For at få dette tilskud skal ydervæggen før arbejdet påbegyndes have en U-værdi, der ikke er lavere end 0,21 W/m²K og efter arbejdet er udført højest have en U-værdi på 0,18 W/m²K.
2 2: Efterisolering af tag og loft
For at få dette tilskud skal loft- og tagkonstruktioner (skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag) før arbejdet påbegyndes have en U-værdi ikke lavere end 0,14 W/m²K og efter arbejdet er udført højest have en U-værdi på 0,12 W/m²K.
3 3: Isolering af terrændæk
For at få dette tilskud skal terrændækket før arbejdet påbegyndes have en U-værdi ikke lavere end 0,12 W/m²K og efter arbejdet er udført højest have en U-værdi på 0,10 W/m²K
4 4: Jordvarme
For at få dette tilskud skal du skifte fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme til jordvarme. Derudover må din bygning ikke kunne tilkobles fjernvarme hverken eksisterende eller besluttet udlagt. Herudover skal skiftet være til en eldrevet varmepumpe med energimærkning A++ eller A+++, som kan producere varme til rumopvarmning og varmt brugsvand. Endelig skal installationen foretages af en VE-certificeret installatør.
5 5: Luft til vand varmepumpe
For at få dette tilskud skal du skifte fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme til luft til vand varmepumpe. Derudover må din bygning ikke kunne tilkobles fjernvarme hverken eksisterende eller besluttet udlagt. Herudover skal skiftet være til en eldrevet varmepumpe med energimærkning A++ eller A+++, som kan producere varme til rumopvarmning og varmt brugsvand. Endelig skal installationen foretages af en VE-certificeret installatør.
New Energy Grant

Hvad kan du søge energitilskud til?

Du kan få tilskud til en række energibesparende tiltag, men der er også en del forvirring om, hvad du kan og ikke kan få tilskud til. For eksempel er der en del boligejere der håber, at de har mulighed for at få tilskud til blandt andet luft til luft varmepumpe, solceller eller pillefyr. Det er dog ikke muligt.

Disse energiforbedringer kan du få tilskud til
 • Luft til vand varmepumpe
 • Jordvarme
 • Udvendig isolering (massive og lette ydervægge)
 • Efterisolering af loft og tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
 • Montering af forsats- eller koblet ramme
 • Optimering af husets drift
Dette kan du ikke få tilskud til
 • Luft til luft varmepumpe
 • Solceller
 • Solcellebatteri
 • Pillefyr

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Hvor meget du kan få i tilskud afhænger af, hvad du søger tilskud til. Ordningen er bygget op om en model, der hedder: større energibesparelser giver større tilskud. Tilskuddene er fastsat med udgangspunkt i markedspriserne for de forskellige tiltag. Derudover må tilskuddet ikke udgøre mere end 20 % af markedspriserne.

Jordvarme er den løsning, der er den dyreste investering, og derfor er det også den løsning, hvor du kan få det største tilskud. Både tilskuddet til jordvarme og luft til vand varmepumpe beregnes på baggrund af arealet på din bolig. Det vil sige, at jo større løsning du har brug, jo mere kan du få i tilskud.

Isolering beregnes på baggrund af arealet, der skal isoleres samt hvilken type isoleringsopgave der er tale om.

Sådan kan du søge energitilskud i 6 trin

Når du skal søge energitilskud via Bygningspuljen, skal du holde tungen lige i munden. Der er en del krav, regler og en bestemt proces du skal følge.

Vi guider dig igennem Bygningspuljens ansøgningsprocedure og trin.

1. Energitilskud beregner

Hvis du gerne vil søge tilskud via Bygningspuljen, kan du meget fordelagtigt starte med at slå din adresse op på Sparenergi.dk’s energitilskud beregner. Her kan du se et beregnet overslag på, alt du kan få tilskud til. Det er ikke bindende, og det er kun et estimat.

Beregningerne er foretaget på baggrund af de oplysninger, der er om din bolig i BBR.

2. Indhent tilbud

Det næste du kan gøre er at indhente tilbud på den eller de tiltag, som du ønsker at få udført. 

Du må ikke skrive under på en købskontrakt, men du må gerne snakke med installatører og indhente tilbud, så du er helt sikker på, hvad du skal søge om tilskud til.

3. Tjek krav og begrænsninger

Når du søger om energitilskud, skal du være opmærksom på, at der er en del krav og begrænsninger. Du må blandt andet ikke modtage anden offentlig støtte til de energitiltag, som du ønsker at søge tilskud til igennem Bygningspuljen.

Derudover må arbejdet ikke være påbegyndt, før du søger tilskud. Du må dog gerne indhente tilbud, få en installatør eller virksomhed til at lave en projektbeskrivelse og forberede energimærke.

Energimærke

For det første kan du kun få tilskud til isolering, vinduer og optimering af husets drift, hvis din bolig har energimærke E, F eller G.

Ønsker du tilskud til varmepumpe, behøver du ikke energimærke.

Isolering

I forhold til at få tilskud til isolering, så er der krav til, at din eksisterende isolering skal op til nogle krav om U-værdi og linjetab.

Vinduer

I forhold til at få tilskud til vinduer skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt at få tilskud til at få lavet flere nye vinduer i dit hus. Du kan altså kun optimere de eksisterende vinduer, der er i din bolig.

Ønsker du at skifte til større vinduer, så skal du vide, at du kan få tilskud til det areal af vinduer, som allerede er i dit hjem.

Endelig skal vinduerne være energiklasse 1 eller 2.

Varmepumper

Du skal skifte fra olie, gas, elvarme eller biokedel, og du skal vælge en varmepumpe med energimærke A++ eller A+++ ved en fremløbstemperatur på 55 grader. Hvis du ønsker en varmepumpe med ventilationsanlæg, er der ikke krav til temperaturen.

Derudover skal det være en VE-godkendt virksomhed, som skal stå for installationen af din varmepumpe.

Endelig kan du kun søge tilskud til varmepumpe, hvis dit hjem ligger i et område uden fjernvarme. Det gælder også selvom der endnu ikke er fjernvarme, men der er planlagt udbygning af fjernvarme i dit område.

Læs mere om de forskellige krav

Vil du være helt sikker på, at du opfylder kravene til Bygningspuljen, anbefaler vi, at du læser Energistyrelsens ansøgningsvejldning.

4. Indhent alle dokumenter

Det er en rigtig god idé, at du forbereder dig ved at indhente alle de nødvendige dokumenter, så du har det hele parat til, når puljen åbner.

For det første skal du indhente dokumentation for ejerskab af bygningen. Hvis du endnu ikke ejer bygningen, skal du indsende den endelige købsaftale efter betingelser om advokatgodkendelse er udløbet. Derudover skal du hente tingbogsattest for boligen, uanset hvem der ejer bygningen. Den kan du nemt finde på Tinglysning.dk. Ejer du ikke bygningen skal du vedhæfte en fuldmagt, som er underskrevet af den der ejer boligen.

For det andet kan det være en god idé at undersøge om, energimærket er relevant, eller om det trænger til at blive opdateret. Det er muligt i ansøgningsportalen at angive, hvis du er uenig i de oplysninger, som kommer frem, når du tilføjer din adresse.

Hvis du ansøger som virksomhed eller på vegne af en almennyttig boligforening eller en boligforening, der har økonomisk aktivitet ved udlejning, skal du hente, udfylde og uploade de minimis-erklæring.

Bor du i et område, hvor fjernvarmen nedlægges, skal du indhente dokumentation for dette, som du kan uploade i ansøgningsportalen.

Du skal ikke vedhæfte eventuelle tilbud eller projektplaner fra installatører eller håndværkere.

5. Log ind på ansøgningsportalen

Når Bygningspuljen åbner, kan du logge ind på ansøgningsportalen typisk allerede fra kl. 9.00, hvor du bliver sluset ind i et digitalt venteværelse. Ofte åbner ansøgningsportalen først rigtigt kl. 10.00, hvor du så kan begynde din ansøgning.

Du skal igennem 9 faner, hvor du både skal udfylde information om din bolig samt det energiesparende tiltag, som du vil søge tilskud til. Derudover skal du uploade alle de relevante dokumenter fra forrige afsnit.

6. Afvent tilsagn til tilskud

Det sidste trin her er, at du skal vente på at få svar fra Energistyrelsen. Når du først har sendt din ansøgning, kan du kan altid logge ind igen og rette i den og se status på din ansøgning.

Du får ikke besked om, hvor meget du kan få i tilskud direkte efter, du har indsendt din ansøgning. Det får du først besked om, når Energistyrelsen har behandlet din ansøgning og giver dig tilsagn til tilskud. Du får besked både i ansøgningsportalen og på din email.

Saadan-soeger-du-om-tilskud

Sådan får du udbetalt energitilskud

Når du har fået tilsagn om tilskud, kan du sætte gang i den eller de energiforbedrende tiltag, som du har fået tilsagn til. Du skal have fat på den eller de håndværkere, der skal udføre tiltaget.

Fra du har fået tilsagn til tilskud, har du 2 år til at få lavet det eller de tiltag, du ønsker at få udført. Det er vigtigt, at du gemmer alle fakturaer, for dem skal du bruge, når du skal søge om at få udbetalt tilskuddet.

På fakturaen er det vigtigt, at følgende er oplyst:

 • CVR-nummer for virksomheden
 • Adresse og ejer
 • Perioden for projektet (start- og slutdato)
 • Materialer og produkter
 • Hvad der er blevet lavet (eksempelvis varmepumpe eller vinduer)

Du kan først søge om at få udbetalt tilskuddet, når du har fået lavet det, du skal have lavet, og du har betalt for det. Du skal søge om tilskud senest 30 dage efter, du har betalt den sidste regning.

Du søger om udbetaling i samme ansøgningsportal, hvor du søgte om tilskud. Du logger ind med NemID og udfylder et skema samt uploader følgende dokumentation:

 • En liste over relevante fakturaer og betalingsbilag
 • De relevante fakturaer
 • Betalingsdokumentation (både afsender og modtager skal fremgå)
 • Det tilsagn om tilskud du har modtaget

Hvis du har fået tilskud på 500.000 kr. eller mere, skal du også vedhæfte en revisorerklæring for revidering af projektregnskab.

Efter du har ansøgt om udbetaling af tilskud, kan det tage op til 6 måneder for Energistyrelsen at behandle din sag. Når først din anmodning er blevet godkendt, bliver tilskuddet overført til din NemKonto indenfor 2 uger.

Hvad gør jeg, hvis jeg får afslag fra Bygningspuljen?

Der kan være to grunde til at, du får afslag på din ansøgning. 

 1. Puljen er brugt op, og der ikke er flere penge tilbage.
 2. Din bolig lever ikke op til kravene.

Hvis puljen er brugt op, og du ikke var en af de heldige, der fik mulighed for tilskud, kan du søge igen til næste runde. Puljen åbner to gange om året frem til 2026.

Hvis din bolig ikke lever op til kravene, fx hvis du har ansøgt om tilskud til isolering, men din nuværende isolering ikke lever op til de gældende kriterier, kan du prøve Energistyrelsens tilskudsberegner endnu en gang for at få forslag til, hvilke energiforbedrende tiltag, du kan få lavet. Du kan også meget vel alliere dig med en installatør, så du er sikker på, at du ved præcis, hvad du vil søge om tilskud til, og hvilke krav der gælder for netop dette tiltag. 

Ofte stillede spørgsmål om Bygningspuljen

Hvornår kan man søge energitilskud 2022?
Bygningspuljen åbnede d. 14. september 2022 og lukkede igen samme dag. Næste gang puljen åbner er i 2023.
Hvornår bliver energitilskuddet udbetalt?
Når du har fået tilsagn til tilskud, har du 2 år til at færdiggøre det eller de tiltag, som du har fået tilsagn til. Når projektet er udført, har du 30 dage fra den sidste regning er betalt til, at du skal anmode om at få udbetalt tilskuddet. Det kan tage op til halvt år for Energistyrelsen at behandle din anmodning om at få udbetaling tilskuddet. Jo mere omfattende dit projekt er, jo længere sagsbehandlingstid er der oftest.
Er energitilskud skattepligtig?
Nej, tilskuddet er ikke skattepligtigt.
Hvem kan få energitilskud?
Alle helårsboliger kan få tilskud. Hvis du vil søge tilskud til andet end varmepumpe, skal boligen have energimærke E, F eller G.
Hvor meget kan jeg få i energitilskud?
Du kan få op til 20% af markedsprisen i tilskud på de forskellige tiltag. For luft til vand varmepumpe kan du få tilskud på op til 25.000 kr. For jordvarme kan du få op til 30.000 kr. i tilskud. Og for isolering kan du få op til 340 kr. pr. m2 i tilskud. Størrelsen på tilskuddet afhænger af typen af produkt og af boligens størrelse.
Kan man både få energitilskud og håndværkerfradrag?
Nej, det er ikke muligt at kombinere tilskud fra Bygningspuljen og håndværkerfradrag. Håndværkerfradraget er ikke længere aktivt.