Vi gør Danmark grønnere - et hus ad gangen
Omtale og
anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius (1)
Energitjenesten
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 21 juli 2021

Kan andelsboligforeninger få energitilskud?

Som en del af den energiplan, som er blevet lagt frem til 2050, er det muligt at få en del af udgiften til energirenovering betalt. Dette kaldes energitilskud. Det er både muligt for boligejere samt bolig- og andelsforeninger at søge dette økonomiske tilbud.

Så er dit spørgsmål “Kan andelsboligforeninger få energitilskud?”, så er svaret “Ja”.

Ligesom ved private sager, så vil andelsboligforeningen få økonomisk tilskud til den investering, som er i forbindelse med energirenoveringen. Energitilskuddets størrelse vil afhænge af, hvor mange kWh der årligt bliver sparet. Ved private sager er en god tommelfingerregel, at det er muligt at få 30 øre pr. sparet kWh. Ved andelsboligforeninger vil beløbet være ca. det halve, altså 15 øre pr. kWh. Husk dog på, at dette blot er en tommelfingerregel og at det naturligvis kan variere.

Måden hvorpå det foregår, når der søges energitilskud til andelsboligforeninger, er en smule anderledes, end når der søges til private brugere. Grunden til dette er, at beregningerne foretages på anden vis end ved en privat sag.

Fælles for begge sager, at det er vigtigt, at du ansøger om energitilskud, før du påbegynder energirenoveringen. Hvis du allerede har påbegyndt processen, vil din mulighed for energitilskud gå tabt. Det er nemlig ikke muligt at få energitilskud med tilbagevirkende kraft.

Fordele for andelsboligforeningen

Der er naturligvis mange fordele for andelsboligforeningen ved at energirenovere denne. Varmeforbruget i andelsforeningen vil nedjusteres betragteligt og vil give de enkelte andelshavere en væsentlig lavere varmeregning. Installation af vedvarende energiløsninger vil som hovedregel altid øge foreningens værdi grundet nedjusteringen af varmeregningen.

Der findes naturligvis flere forskellige måder, hvorpå en andelsforening kan energioptimere og i forlængelse af dette få energitilskud. Dette kan bl.a. være ved at isolere andelsforeningens boliger, så disse bliver bedre rustet til at holde på den varme, som er i boligen. En anden fordelagtig energioptimering kan være at få installeret et solcelleanlæg på taget. Dette vil dog være en stor økonomisk investering, hvor tilbagebetalingstiden ofte vil være lang. Dog vælger flere andelsforeninger med etageejendomme at investere i et solcelleanlæg, når der arbejdes på andelsboligforeningens tag.

Mange andelsboligforeninger er blevet opført helt tilbage i begyndelse af det 1900. Dengang var der ikke det store fokus på at energirenovere andelsboligforeningerne, hvilket heldigvis har ændret sig siden.

Fordele for andelshavere

Fordelen for andelshaverne, hvis andelsboligforeningen vælger at energirenovere boligerne, er naturligvis, at varmeregningen bliver nedjusteret betragteligt. Hvis du som andelshaver har fokus på miljøvenlighed, vil en energivenlig andelsforening muligvis være endnu et plus for dig. Som andelshaver i en miljøvenlig andelsboligforening, vil du naturligvis også gøre din del for, at Danmark skal nedbringe sit samlede CO2-udslip.

Det kan andelsboligforeningen få tilskud til

Der findes flere forskellige energirenoveringer, som en andelsboligforening kan søge energitilskud til. Nogle energirenoveringer er mere populære end andre og nogle giver et større tilskud end andre. Reglen er dog den samme; Jo større besparelse kWh, jo større energitilskud.

De energirenoveringer, som en andelsboligforening kan søge tilskud til, er følgende:

  • Efterisolering af ydervægge
  • El besparelser
  • Installation af solcelleanlæg
  • Udskiftning til anden energibesparende varmekilde
  • Ventilationsanlæg
  • Isolering af rør
  • Udskiftning af gamle vinduer til energivenlige ruder

Ønsker du at ansøge om energitilskud, kan du gøre det her:

Indberet energitilskud

Klik her for at indberette tilskuddet og få udbetalt skattefrit energitilskud