Hører du blandt dem, der har et ønske om, at investere i jordvarme, men synes det er for mange penge? Så er der gode nyheder. Nu kan man få tilskud til jordvarme i forbindelse med bl.a. energirenovering.

For at du kan modtage tilskud til jordvarme skal du:

 • Have planer om, at energirenovere din nuværende bolig
 • Have planer om, at foretage en energioptimering i forbindelse med nybyggeri

Er ovenstående noget, du kan nikke genkendende til, er du allerede godt på vej mod, at kunne få tilskud til jordvarme. Energitilskud kan dog være omfattende og forvirrende for mange, hvilket gør, at flere vælger ikke at søge dette, eller helt dropper sit projekt.

Men:

Her på Energitilskud.net er vi klar til, at give dig de nødvendige informationer, samt den rette vejledning, for at du kan få tilskud til jordvarme. Så læs med nedenfor.

Jordvarmepumpe

Tilskud til jordvarme – Hvad er dette?

Tilskud til jordvarme er en god mulighed for at få en økonomisk støtte i forbindelse med investering i jordvarme. Jordvarme tilskud er oftest et beløb, du modtager. Dog kan der i visse tilfælde også være tale om faglig rådgivning.

En stor del:

Af dem der energirenoverer deres bolig er ikke klar over, at der ydes et økonomisk tilskud til netop dette. Meningen med tilskuddet er at hjælpe danskerne – økonomisk – med at investere i grønne løsninger. Der ligger flere grunde bag tilskuddet, og dem kan du læse mere om i næste afsnit.

Tilskud til jordvarme er altså en unik økonomisk mulighed, som man kan risikere at gå glip af, hvis ikke man sætter sig ind i, hvordan man får dette.

Nu tænker du sikkert:

Hvor meget udgør tilskuddet? Dette findes der ikke et simpelt svar på, da det afhænger af flere faktorer. Nogle af de faktorer der spiller ind i forhold til tilskuddets størrelse er:

 • Antal sparede kWh i første år ved din energirenovering/energiforbedring
 • Energiselskabet – disse kan give forskellige størrelser tilskud
 • Tilskuddet beregnes ud fra Energistyrelsens standardværdikatalog – dette gælder dog kun private

En tommelfingerregel:

Lyder, at det gennemsnitlige energiselskab yder 30 øre pr. sparet kWh i tilskud. Man kan derfor forvente et tilskud af en vis størrelse, da jordvarme energiforbrug er det laveste af de grønne energikilder.

Grunden til dette er, at en jordvarmepumpe oftest har en bedre virkningsgrad, end både en luft til luft varmepumpe og luft til vand varmepumpe. Denne er som regel fundet på baggrund af COP-, SCOP-, og SEER værdi, der netop belyser denne virkningsgrad.

Beregning af tilskud til jordvarme

Hvem kan få tilskud til jordvarme?

Modsat varmepumper, der er nemme at købe og installere, er jordvarme mere krævende på mange punkter. Dette gør selvfølgelig, at jordvarme ikke egner sig til alle, og dermed er det ikke alle, der kan modtage et sådant tilskud.

Jordvarme kræver:

 • En godkendelse fra kommunen – dette er yderst vigtigt
 • Et velisoleret hus
 • Et stort haveareal – gerne tre gange størrelse af boligens areal
 • En stor mængde kapital – jordvarme koster minimum 100.000 kr.
 • At du ikke har tilslutningspligt til fjernvarme

Er din haves areal ikke tre gange så stort som din boligs, er det muligt at få vertikal jordvarme, der dog koster væsentligt mere. Du kan læse mere om vertikal jordvarme her: Vertikal jordvarme

Som det kan ses, kræver det noget, at kunne få jordvarme, og dermed også tilskud til jordvarme. Så generelt set, er tilskud til jordvarme for dem, der kan nikke genkendende til ovenstående, og selvfølgelig ønsker at have jordvarme som varmekilde.

Tilskud til jordvarme – Hvorfor?

Danmark har udarbejdet en langsigtet energiplan for år 2050. Målet er, at al energiforsyning i Danmark – inklusiv transport – udelukkende skal være baseret på vedvarende energi. I forhold til Danmarks 2050-plan blev der den 22. marts 2012 indgået en bred politisk energiaftale med flere politiske partier, herunder Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Aftalen omfatter:

Et delmål for år 2020 i henhold til 2050-planen som indeholder aktiviteter, der skal medvirke til en reducering af Danmarks CO2-udslip og energiforbrug.

Delmålene lyder:

 • CO2-udslippet i 2020 skal være 34 % lavere end i år 1990
 • Energiforbruget skal i 2020 være faldet med 12 % i forhold til 2006

For at dette kunne realiseres, måtte der igangsættes tiltag fra regeringen, da danske husholdninger ellers ikke havde en grund til at energirenovere.

Tilskuddet blev derfor en realitet i november 2013, herunder tilskud til jordvarme, da energiselskaberne indgik en frivillig aftale med energiministeren om, at hjælpe med at skabe energibesparelser. Energiselskaber har nu hvert år et mål de skal opnå, og ligeledes kunne dokumentere for.

Nu tænker du sikkert:

Hvordan kan de yde tilskuddet uden at det er en dårlig forretning for dem?

Hele idéen bag er, at energiselskaberne køber indberetningsretten fra kunden og udbetaler tilskuddet. Herved kan de altså dokumentere de besparelser, de skal opnå til Energistyrelsen og derefter få pengene tilbagebetalt.

Energiaftale

Tilskud til jordvarme – Hvordan?

At søge om tilskud til jordvarme kan – som tidligere nævnt – være en forvirrende og kompliceret proces for nogle. Der er nemlig nogle bestemte forhold, man skal tage højde for inden og under ansøgningsprocessen.

Energitilskud jordvarme - Ansøgningsproces:

Skal du til at investere i jordvarme, skal du læse nedenstående ansøgningsproces grundigt igennem for at være sikker på, at du kan få dit tilskud til jordvarme udbetalt.


 • Indsend
  ansøgning

 • Afvent
  godkendelse

 • Kontakt
  håndværker

 • Indsend
  dokumentation

 • Tilskud
  udbetales

Indsend ansøgning

Inden du indsender din ansøgning om tilskud til jordvarme, skal du have afklaret med dig selv, hvilke energiforbedringer/energirenoveringer du skal have lavet. Derfor er det essentielt, at du har foretaget en grundig research inden, så du er sikker på at få tilskuddet til præcis den energirenovering, du foretager.

Vigtigt:

Du må ikke købe ting relateret til projektet, før ansøgningen er afsendt og godkendt, da dette er altafgørende for, om du kan få udbetalt dit tilskud til jordvarme.

Kan du opfylde ovenstående, er du klar til at indsende din ansøgning, og dermed er du et skridt tættere på at få tilskud i forbindelse med dit projekt. Mangler du et sted at søge, kan du søge om energitilskud her.

Afvent godkendelse til energitilskud

Efter du har sendt din ansøgning, er der ikke andet at gøre, end at afvente en godkendelse. Her må du ligeledes ikke købe materialer til projektet.

Godkendelse af tilskuddet:

Når du modtager godkendelse af dit tilskud til jordvarme, er det nu på tide at indgå en aftale med et energiselskab. Efter dette er gjort, kan du nu købe de nødvendige materialer til dit jordvarme projekt.

Kontakt håndværker

Det er ikke lovligt selv at installere et jordvarmeanlæg, og ligeledes er det ikke noget, mange har mod på. Installeringen af jordvarmen er meget omfattende, og kræver udlægning af slanger i jorden i en sådan dybde, at de kan optage jordens energi. Derfor er det en god idé at kontakte en håndværker, således at de kan varetage projektets delelementer.

Værd at nævne:

Ofte kan det ske - såfremt du køber anlægget gennem producenten – at producenten selv ønsker, at installere anlægget grundet egne samarbejdspartnere. Dette kan lette noget af byrden hos dig, da du derved slipper for selv at skulle kontakte og indgå aftaler med håndværkere. Ved du stadig ikke, hvor du skal købe anlægget, kan du modtage op til fire tilbud på jordvarme her.

Indsend dokumentation

Når jordvarmeanlægget er installeret, skal du indsende dokumentation til energiselskabet, der indeholder kvitteringerne for jordvarmeanlægget.

Vigtigt:

Datoen på kvitteringen skal være synlig, således at de kan tjekke, at alt er købt efter aftalens indgåelse med energiselskabet. Er datoen på kvitteringen før aftalens indgåelse, afvises dit tilskud til jordvarme.

Tilskud udbetales

Dit tilskud til jordvarme bliver udbetalt til din konto, så snart den indsendte dokumentation (kvitteringerne) er godkendt.

Husk:

Det er muligt at få energitilskud igen, såfremt du igangsætter et nyt projekt, der er godkendt til tilskuddet. Du skal dog følge trinene i ansøgningsprocessen slavisk igen.

Tilskud til jordvarme

Tilskud til jordvarme – Sammenlign energiselskaberne

Som tidligere nævnt er det en god idé, at sammenligne energiselskaberne ift. deres udbetalingssats i forbindelse med tilskud til jordvarme. En gennemsnitlig udbetalingssats for energiselskaberne er omtrent 30 øre pr. sparet kWh. Kan man få denne sats, er man godt stillet ift. det, at få udbetalt et tilskud af en vis størrelse.

Det er dog ikke alle energiselskaber, der udbetaler 30 øre pr. sparet kWh. Nogle betaler ned mod 20 øre, hvorimod andre betaler helt op til 40 øre. Man kan derfor, ved at sammenligne energiselskaberne, opnå en yderligere jordvarme besparelse.

Husk:

Når man har udvalgt et energiselskab, som man vil sælge besparelsen til, er det ikke muligt at sælge besparelsen til andre, end det udvalgte energiselskab. Det er altså kun muligt at få udbetalt beløbet én gang.

Tilskud til jordvarme – Håndværkerfradrag

I tillæg til det tilskud til jordvarme, du allerede har læst om, er det også muligt at få håndværkerfradrag i forbindelse med installationen af jordvarmeanlægget. Det betyder, at man kan trække håndværkernes lønudgifter fra i skat.

Du kan få:

12.000 kr. i fradrag for hver person i husstanden, der er fyldt 18 år. Installation af jordvarme kan være omfattende, og kræver den del arbejdstimer set i forhold til f.eks. installation af en luft til luft- eller luft til vand varmepumpe. Dette kan altså blive til et stort fradrag, da der er mange arbejdstimer. Boligforeninger samt erhverv har ikke mulighed for håndværkerfradrag. Nedenfor kan du læse om, hvordan du får håndværkerfradrag.

Processen:

Minder om ansøgningen til, at få tilskud til jordvarme. Dem der installerer anlægget, skal have et gyldigt CVR-nummer, samt være momsregistreret. Den modtagne faktura skal deles op i arbejdsløn og materialer. Fakturaen skal betales ved bankoverførsel og gemmes i minimum 3 år.

Når ovenstående er i orden, skal du angive fradraget på SKAT’s hjemmeside. Her skal arbejdslønnen angives uden moms, hvorfor fakturaen skal deles op i arbejdsløn og materialer. Du modtager ikke et beløb på din konto, men får derimod et fradrag fordelt ud på årets resterende måneder.

Håndværkerfradrag ved installation af jordvarme

Hvis:

Du ikke allerede kendte til at man kan få tilskud til jordvarme, er du forhåbentlig blevet en del klogere på emnet nu. Husk at du kan søge dit energitilskud her på siden.

Sidder du derimod stadig og er uforstående over noget, kan du læse mere på Energistyrelsens hjemmeside. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os pr. mail eller tlf.