Tilskud til energiforbedringer

Hvis du har planer om at foretage energiforbedringer til din bolig, bør du undersøge mulighederne for at få tilskud til disse energiforbedringer. Du har mulighed for et stort økonomisk tilskud, som skal fungere som økonomisk støtte til energioptimering.

Formålet med dette tilskud er, at det skal være lettere for danskerne at få mulighed for at investere i grønne og miljøvenlige energiløsninger. I Danmark ønsker vi at nedbringe CO2-udledningen, hvorfor det i dag er muligt at få tilskud til energiforbedringer.

Investeringen i grønne energiløsninger kan for mange danskere være en stor økonomisk indsats. Derfor er der fare for, at nogle potentielle købere af grønne investeringer vælger dette fra udelukkende på grund af prisen. Derfor er energitilskuddet blevet en realitet.

Energioptimering af din bolig

Energitilskuddet er ej heller den eneste besparelsesmulighed, du har. En energiløsning, som giver mulighed for energitilskud, er eksempelvis en varmepumpe. Investerer du i en varmepumpe, vil du have mulighed for at spare mange penge på din varmeregning, da en varmepumpe er langt billigere i drift en eksempelvis et gammelt oliefyr.

Med "energioptimering af din bolig" menes der, at du optimerer den energi, som er i din bolig. Det kan dermed siges, at du får mere ud af energien i din bolig. Derudover findes der flere forskellige former for energioptimering, hvilket uddybes i det følgende.

Energioptimering handler først og fremmest om at blive bedre til at udnytte boligens energi. Det kan både være ved at isolere boligens vægge, investerer i grønne energiløsninger eller blot løsninger, som formindsker din varmeregning. Hav dog altid tilskuddet til energiforbedringer i tankerne.

Energiforbedringer - Fordele for økonomien

Som tidligere nævnt vil en energiforbedring af din bolig ikke udelukkende være en fordel for miljøet. Der er nemlig mange penge at spare på din varmeregning, hvis du eksempelvis udskifter dit gamle oliefyr med en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

At foretage energiforbedringer af sin bolig kan derfor være af flere årsager. En af disse årsager kan være, at man ønsker at gøre miljøet en tjeneste og holde sit CO2-udslip på et minimum. En anden årsag kan også være, at man blot har det økonomiske perspektiv for øje og ønsker at nedbringe varmeregningen.

Energiforbedringer behøver ikke kun være store investeringer, da isolering eller udskiftning af radiatorer også kan være en energiforbedring og -optimering af din bolig. Dit potentielle tilskud til disse energiforbedringer hænger dog sammen med investeringen. Jo større investering, jo større energitilskud.

tilskud til energiforbedringer

Det skal du vide, før du søger

Inden du ansøger om energitilskuddet, er der dog en række ting, du skal være opmærksom på. Der er nemlig nogle specielle krav, du skal opfylde, før du har mulighed for at få dette tilskud. Bliver disse krav ikke opfyldt, er der risiko for, at dit potentielle tilskud til energiforbedringer ikke kan udbetales.

Først og fremmest er det vigtigt, at du ikke indgår en aftale vedrørende en energiforbedring, før du har ansøgt om energitilskuddet. Gør du dette, har du ikke mulighed for at tilskud til energiforbedringer.

Et eksempel på ovenstående kunne være, at du indgår en aftale med en håndværker om, at der skal installeres en varmepumpe i din bolig. Er denne aftale indgået, vil tilskuddet til energiforbedringer gå tabt.

Derudover skal du også kunne dokumentere, at du foretager en energiforbedring af din bolig. Dette vil oftest være en kvittering, som dokumenterer de besparelser, du har valgt. Du kan enten scanne dine kvittering til din computer eller tage et billede og uploade til computeren. Vær dog opmærksom på, at skriften på dokumentationen er læsbar.

Hvordan søger du tilskud til energiforbedringer?

Ansøgningsprocessen er meget nem. Du angiver blot hvilken energiforbedring, du ønsker at foretage i din bolig, hvorefter du bliver præsenteret for et beløb, som svarer til det tilskud, som du vil få til den pågældende energiforbedring. Herefter vil du blive bedt om at dokumentere din energibesparelse.

Efterfølgende vil du blive bedt om at angive det kontonummer, hvor du ønsker at få tilskud til energiforbedringer. Herefter sender du blot sagen til endelig godkendes, hvor den vil blive færdigarbejdet.

Denne proces er meget enkel og kan tage helt ned til et par minutter, inden sagen sendes til godkendelse. Herefter kan det variere, hvor lang tid dette vil tage. Du vil dog blive gjort opmærksom på, når dit ansøgning til tilskud til energiforbedringer er godkendt.

Hvem kan tilskuddet til energiforbedringer svare sig for?

Groft sagt kan det siges, at energitilskuddet er for alle de personer, som ønsker at energirenovere sin bolig, da man kan få tilskud til dette. Dog har Energistyrelsen oplyst, at det især er boligejere i enfamiliehus fra før 1980, som vil have gavn af tilskuddet til energiforbedringer.

Hvad kan jeg få tilskud til?

Alt afhængig af hvilket energiselskab du søger om energitilskud hos, kan der være forskel på både udbud af energitilskud til forskellige produkter og energitilskuddets størrelse. Det kan derfor være en god idé at undersøge dette nærmere hos de forskellige energiselskaber. Dog er der nogle generelle ting, som du kan få tilskud til energiforbedringer til. Dette vil blive vist i det følgende.

  • Udskiftning af elvarme, gas- eller oliekedler
  • Investering i luft til luft varmepumpe eller luft til vand varmepumpe
  • Opsætning af energivenlige vinduer
  • Tilskud til rådgivning af energirenovering
  • Isoleringsopgaver
  • Investering i sol- eller jordvarme (Samt vedvarende energiformer generel)