Sammenlign priser på vedvarende energi
Udfyld formularen på et minut for at starte processen
Få op til 4 tilbud her Grøn energi - Få op til 4 gratis tilbud på grønne energiløsninger
Det tager kun 2 minutter.
Det tager kun 2 minutter.
Spar tid
Spar tid
Udfyld 1 formular, og modtag op til 4 tilbud fra udvalgte leverandører
Spar penge
Spar penge
Spar penge ved at sammenligne tilbud og vælg det bedste
Gratis og uforpligtende
Gratis og uforpligtende
Vores service er 100% gratis og uden forpligtelser
Omtale og
anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius (1)
Energitjenesten
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 28 juni 2022

Tilskud til energiforbedringer

Nyt om tilskud fra Bygningspuljen

Bygningspuljen er lukket.

Vi opdaterer siden, når der er nyt om tilskudspuljen igen til efteråret. Du kan læse mere i vores indlæg her: Tilskud til energibesparelser, eller du kan klikke dig videre til Sparenergi.dk.

Indtil 31. marts 2022 har du stadig mulighed for at få håndværkerfradrag.

Med de høje priser på gas, olie og el kan det give mening at forbedre din bolig - selv uden tilskud og håndværkerfradrag.

Hvis du har planer om at foretage energiforbedringer til din bolig, bør du undersøge mulighederne for at få tilskud til disse energiforbedringer. Du har mulighed for et stort økonomisk tilskud, som skal fungere som økonomisk støtte til energioptimering.

Formålet med dette tilskud er, at det skal være lettere for danskerne at få mulighed for at investere i grønne og miljøvenlige energiløsninger. I Danmark ønsker vi at nedbringe CO2-udledningen, hvorfor det i dag er muligt at få tilskud til energiforbedringer.

Investeringen i grønne energiløsninger kan for mange danskere være en stor økonomisk indsats. Derfor er der fare for, at nogle potentielle købere af grønne investeringer vælger dette fra udelukkende på grund af prisen. Derfor er energitilskuddet blevet en realitet.

Energioptimering af din bolig

Energitilskuddet er ikke den eneste besparelsesmulighed, du har. En energiløsning, som giver mulighed for energitilskud, er eksempelvis en varmepumpe. Investerer du i en varmepumpe, vil du have mulighed for at spare mange penge på din varmeregning, da en varmepumpe er langt billigere i drift en eksempelvis et gammelt oliefyr.

Læs også: Tilskud til varmepumpe

Med "energioptimering af din bolig" menes der, at du optimerer den energi, som er i din bolig. Det kan dermed siges, at du får mere ud af energien i din bolig. Derudover findes der flere forskellige former for energioptimering, hvilket uddybes i det følgende.

Energioptimering handler først og fremmest om at blive bedre til at udnytte boligens energi. Det kan både være ved at isolere boligens vægge, investerer i grønne energiløsninger eller blot løsninger, som formindsker din varmeregning. Hav dog altid tilskuddet til energiforbedringer i tankerne.

Energiforbedringer - Fordele for økonomien

Som tidligere nævnt vil en energiforbedring af din bolig ikke udelukkende være en fordel for miljøet. Der er nemlig mange penge at spare på din varmeregning, hvis du eksempelvis udskifter dit gamle oliefyr med en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

At foretage energiforbedringer af sin bolig kan derfor være af flere årsager. En af disse årsager kan være, at man ønsker at gøre miljøet en tjeneste og holde sit CO2-udslip på et minimum. En anden årsag kan også være, at man blot har det økonomiske perspektiv for øje og ønsker at nedbringe varmeregningen.

Energiforbedringer behøver ikke kun være store investeringer, da isolering eller udskiftning af radiatorer også kan være en energiforbedring og -optimering af din bolig. Dit potentielle tilskud til disse energiforbedringer hænger dog sammen med investeringen. Jo større investering, jo større energitilskud.

tilskud til energiforbedringer

Det skal du vide, før du søger

Inden du ansøger om energitilskuddet, er der dog en række ting, du skal være opmærksom på. Der er nemlig nogle specielle krav, du skal opfylde, før du har mulighed for at få dette tilskud. Bliver disse krav ikke opfyldt, er der risiko for, at dit potentielle tilskud til energiforbedringer ikke kan udbetales.

Først og fremmest er det vigtigt, at du ikke indgår en aftale vedrørende en energiforbedring, før du har ansøgt om og fået tilsagn til energitilskuddet. Gør du dette, har du ikke mulighed for at tilskud til energiforbedringer.

Et eksempel på ovenstående kunne være, at du indgår en aftale med en håndværker om, at der skal installeres en varmepumpe i din bolig. Er denne aftale indgået, vil tilskuddet til energiforbedringer gå tabt.

Derudover skal du også kunne dokumentere, at du foretager en energiforbedring af din bolig. Dette vil oftest være en kvittering, som dokumenterer de energibesparelser, du har valgt. Du kan enten scanne dine kvitteringer til din computer eller tage et billede og uploade til computeren. Vær dog opmærksom på, at skriften på dokumentationen er læsbar.

Hvordan søger du tilskud til energiforbedringer?

Ansøgningsprocessen er består af tre trin. På Sparenergi.dk kan du slå din adresse op. Der vil du blive præsenteret for et overslag på, hvor meget du vil kunne få i tilskud i alt på baggrund af informationer fra BBR.

Det første trin herefter er, at du skal søge om tilsagn til tilskud. Når du har fået det, er det næste skrift at få udarbejdet det valgte energiforbedrende tiltag. Det tredje trin består i, at du skal ansøge om at få tilskuddet udbetalt.

Processen med at ansøge om tilsagn er meget enkel og kan tage helt ned til et par minutter, inden sagen sendes til godkendelse. Herefter kan det variere, hvor lang tid dette vil tage. Du vil dog blive gjort opmærksom på, når dit ansøgning til tilskud til energiforbedringer er godkendt.

Hvem kan tilskuddet til energiforbedringer svare sig for?

Groft sagt kan det siges, at energitilskuddet er for alle de personer, som ønsker at energirenovere deres bolig, hvor man kan få tilskud til dette. Dog har Energistyrelsen oplyst, at energitilskuddet kun gælder for boliger, hvor der er helårsbeboelsesstatus. Har din bolig ikke det, kan du få håndværkerfradrag for en hel del håndsydelser. Vær opmærksom på, at håndværkerfradraget afskaffes fra d. 1. april 2022.

Hvad kan jeg få tilskud til?

I det følgende kan du se, hvad du kan få energitilskud til.

  • Udskiftning af gas-, bio eller oliekedler og investering i jordvarme eller luft til vand varmepumpe
  • Udskiftning til energivenlige vinduer og døre
  • Tilskud til energimærkning af boligen, når dette indgår i ansøgning til andre tiltag
  • Isoleringsopgaver