Vi gør Danmark grønnere - et hus ad gangen
Omtale og
anbefalinger
Dr
Tv2
Bolius (1)
Energitjenesten
A 100% A
Tekststørrelse
Sidst opdateret: 07 januar 2022

Energitilskud og håndværkerfradrag 2017

OBS. Dette indlæg er mere end 4 år gammelt

Dette indlæg er mere end 4 år gammelt, og du vil derfor kunne opleve at indholdet ikke er opdateret.

Håndværkerfradrag

Hvis du ønsker at energirenovere din bolig, bør du være opmærksom på, at det er muligt enten at få energitilskud eller benytte håndværkerfradraget. Disse to ordninger betyder, at din energirenovering vil blive billigere, da du modtager økonomisk støtte. Det er dog ikke altid, du har mulighed for at benytte disse to ordninger, da der er en række krav, som skal overholdes.

Hvad er forskellen på energitilskud og håndværkerfradrag?

Energitilskud Håndværkerfradrag
Energitilskuddet er et økonomisk beløb, som du vil få udbetalt, hvis du vælger at energirenovere din bolig. Beløbets størrelse vil afhænge af, hvor mange kWh, du årligt sparer på at energirenovere din bolig. Det er energiselskaberne i Danmark, som udbetaler beløbet til dig. som energirenoverer din bolig. Der er forskel på. hvor stort et beløb de forskellige energiselskaber betaler pr. sparet kWh, men en god tommelfingerregel er, at du kan få 30 øre. pr. sparet kWh. I 2016 og 2017 er håndværkerfradraget blevet ændret, så det nu kun er muligt at få fradrag, hvis der er tale om en grøn håndværksydelse. Før i tiden var det muligt at trække håndværksydelser i forbindelse med istandsættelse af køkken fra i skat, men dette er nu ændret. Denne nye ordning giver et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person i husstanden og kan indberettes på SKAT’s hjemmeside.

Sådan fungerer energitilskuddet 

Energitilskuddet fungerer på den måde, at du kan ansøge om et økonomisk tilskud, når du ønsker at energirenovere din bolig. Dette tilskud er skattefrit og kan være helt op til mange tusinde kroner. Der er dog visse krav, du skal overholde, inden du kan få mulighed for at få dette tilskud.

Første step i processen er, at du skal ansøge om energitilskud. Hvis du allerede har igangsat projektet og håndværkeren allerede er påbegyndt denne energirenovering, vil din mulighed for energitilskud gå tabt. Det fungerer nemlig ikke med tilbagevirkende kraft.

Grunden til at det i dag er muligt at få tilskud, er, at Danmark har opsat et mål om, at det samlede CO2-udslip skal nedbringes. Det store mål er, at al energiforsyning skal være via vedvarende energi i år 2050. For at gøre det nemmere for danskerne at investere i vedvarende og miljøvenlige energikilder, er energiselskaberne i Danmark gået sammen om at skabe energitilskuddet.

Dette kan du få energitilskud til

Som hovedregel kan det siges, at der gives energitilskud til alle de løsninger, som nedbringer CO2-udslippet. Det kan eksempelvis være ved at skifte et gammelt oliefyr ud med en varmepumpe. Varmepumpen forbruger langt mindre energi og mindsker samtidig din varmeregning.

Du kan læse meget mere om energitilskud her.

Sådan fungerer håndværkerfradraget 

Håndværkerfradraget er også en økonomisk “belønning”, til dig som vælger at renovere din bolig med en grøn energiløsning. Med “belønning” menes der, at du får muligheden for at trække dette fradrag fra i skat, hvis du vælger den grønne løsning.

Hvornår kan jeg benytte mig af håndværkerfradraget? 

Der findes en lang række ydelser, som gør det muligt at benytte håndværkerfradraget. På SKAT’s hjemmeside er det muligt at finde en oversigt, hvor de forskellige ydelser deles op i flere forskellige kategorier. De forskellige grønne tiltag kategoriseres som følgende:

  • Energibesparelser
  • Energiforsyning
  • Energirådgivning
  • Klimasikring
  • Andre grønne ydelser

Under de forskellige kategorier er der yderligere en række underkategorier. Disse underkategorier vil i det følgende blive uddybet.

energitilskud og håndværkerfradrag

Energibesparelser

Hvis du reparerer eller forbedrer din skorsten

Hvis du foretager foring i din skorsten, som kan forebygge skorstensbrand, vil du have mulighed for at benytte dig af håndværkerfradraget. Derudover kan ydelser som indsættelse af filter, montering af røgsuger og ændring af skorstenshøjde også give mulighed for energitilskud.

Ruder, vinduer og terrassedøre

Håndværkerfradraget omfatter derudover også ydelser i forbindelse med udskiftning af ruder og vinduer til mere energivenlige modeller. Derudover vil det også omfatte, hvis du udskifter yder- og terrassedøre.

Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på, at fradraget ikke vil omfatte udskiftning af vindueshul, der laves til dørhul og omvendt eller reparation af vinduesrammer.

Isoleringsopgaver 

Som hovedregel kan det siges, at alle isoleringsopgaver giver mulighed for håndværkerfradrag samt potentielt energitilskud. Også her er det vigtigt at være opmærksom på, at fradraget ikke omfatter genetablering af konstruktionen. Så hvis du vælger at lægge nyt gulv, er der ikke fradragsret, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Installation af varmestyringsanlæg, intelligent varme-, ventilations- og lysstyring

Under denne kategori findes der flere forskellige installationer eller udskiftninger, som giver fradragsret. Blandt disse kan blandt andet nævnes radiatortermostatventiler, vejkompenseringsanlæg, ustyring eller hvis der udskiftes radiatorer. Dog er der ikke fradragsret ved gulvvarme og rørføring til gulvvarme. 

Bvevægelsesfølere, dagslysfølere og installation af intelligent varme-, ventilations og lysstyring, vil ydermere også give fradrag. For at få fradrag for udendørsbelysning, skal lamperne dog være monteret på selve boligen.

Energiforsyning

Solfangere, solceller og husstandsvindmøller 

Du har fradragsret, hvis du installerer, reparerer eller udskifter solfangere på din bolig. Det samme gør sig gældende for solceller, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed ikke anvendes.

Du har ydermere ikke fradragsret ved arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte.

Reparation af varmeanlæg og/eller opvarmningsform 

Ved installation af solvarmeanlæg, vandvarmere og etablering af stikledninger, vil du have fradragsret. Derudover vil installation af opvarmningsformer som varmepumper og jordvarmeanlæg også give dig fradragsret. 

Ønsker du reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselkedler, vil der ikke være fradragsret.

Energirådgivning 

Hvis du modtager rådgivning som ydelse, vil du også have mulighed for at trække dette fra i skat som håndværkerfradrag. Dog er det et krav, at der foreligger en skriftlig rapport eller lignende dokumentation.

Klimasikring 

Hvis der ydes arbejde på din, som forebygger eventuelle skader, som f.eks. oversvømmelse, har du mulighed for at benytte håndværkerfradraget. Dette omfatter bl.a. montering af tætsluttende skodder på yderdøre og vinduer. 

Forbedringer og installationer af visse afløbsinstallationer er også omfatter af ordningen. Dette kan eksempelvis være, hvis du udskifter kloakrør eller etablering af opsamlingstank. Fradraget omfatter dog ikke kloakinspektion.

Andre grønne ydelser

Af andre grønne ydelser er der tale om en række forskellige tiltag. Dette omfatter bl.a. radondsugning, installation af ladestik til el-biler og afmontering af brændeovne.